Driftinformation

2019-10-02

Driftstörningar internetanslutning.

BB-35003 Utrustningsfel 

Beräknad klartid 2019-10-02 21:00